Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website Erve Groot Wegereef en dragen er zorg voor dat we de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk behandelen. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG stellen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Het doel van het opslaan van jouw persoonsgegevens is een aanvraag voor reservering dan wel boeking voor een overnachting of voor samenwerking. De gegevens die je ons toestuurt bewaren we zolang de inhoud van de e-mail nodig is voor volledige beantwoording en afhandeling van een reservering of samenwerking. Jouw emailadres gebruiken we incidenteel voor het toesturen van informatie over activiteiten op Erve Groot Wegereef.

Links naar externe websites

Op onze website zijn een aantal links naar websites van organisaties in de toeristenbranche en naar Rijksoverheid te vinden. De eigenaar van website Erve Groot Wegereef aanvaart geen verantwoording met betrekking tot mogelijk gebruik van jouw gegevens door die organisaties. We raden je aan om het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Google Analytics

Wij werken met Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt. Ze rapporten over de website-activiteit die ze opstellen voor website-exploitanten. Ze bieden diensten aan met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google combineert jouw IP-adres niet met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je erop dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

AVG – jouw persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing voor elke organisatie die gegevens van personen in een bestand bewaart.
Ook Erve Groot Wegereef is zo’n organisatie.

Nu beheert en bewaart Erve Groot Wegereef enkel eenvoudige persoonsgegevens van haar gasten zoals naam en woonplaats, (incidenteel)adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) maar ook dan moet aan de regelgeving voldaan worden. Bij het boeken van uw reservering voor overnachting gaat u daarmee akkoord.

Wat betekent dit concreet?

Alleen eenvoudige persoonsgegevens van gasten (zoals naam, woonplaats, (incidenteel) adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres) worden door de eigenaar van Erve Groot Wegereef verwerkt en beheerd.

  • De persoonsgegevens worden digitaal bewaard op een laptop die enkel door de vaste medewerkers van Erve Groot Wegereef wordt beheerd en gebruikt.
  • Omdat Erve Groot Wegereef niet kan werken, zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens (bijvoorbeeld om een reservering in orde te maken, toeristenbelasting af te dragen etc.) vormt die noodzaak een voldoende grondslag in de AVG om de persoonsgegevens te gebruiken.
  • Uitsluitend de vaste medewerkers van Erve Groot Wegereef maken van tijd tot tijd gebruik van de persoonsgegevens en hebben daar toegang toe.
  • Erve Groot Wegereef heeft de plicht om deze gegevens zeven jaar voor de Belastingdienst te bewaren.
  • U heeft altijd het recht om de eigenaar van Erve Groot Wegereef te vragen welke persoonsgegevens van u in ons systeem staan en welke eventueel verwijderd dienen te worden.

Heb je vragen over de AVG of andere vragen over dit onderwerp, mail deze dan of spreek Wendy Doeschot aan.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring.

Wij behouden ons het recht voor deze verklaringen aan te passen. Wijzigingen publiceren we op deze website.