Vertrouwenspersoon

Als team van Erve Groot Wegereef hechten we er veel waarde aan dat iedere medewerker zich veilig voelt en werkt in een respectvolle omgeving. Om dit te waarborgen hebben we Annemieke Wolff bereid gevonden om er als vertrouwenspersoon voor Erve Groot Wegereef te zijn.

Contactgegevens:
Naam                         : Annemieke Wolff
Telefoonnummer      : 06 – 30 75 00 30
Email adres               : annemieke@wolffconnect.nl
Website                     : annemiekewolff.nl

B&B Twente