Code sociaal ondernemen

Erve Groot Wegereef noemt zichzelf een sociaal ontwikkelbedrijf. Dit wil zeggen dat het een bedrijf is waar geld verdienen geen hoofddoel op zich is. We zijn dit bedrijf begonnen om mensen die wel een beetje hulp kunnen gebruiken, een kans te geven zich hier te ontwikkelen. Als ondernemers onderschrijven we de principes van de Code voor Sociale Ondernemingen.   

Meer weten over Erve Groot Wegereef

Heb je vragen over Erve Groot Wegereef? Mail of bel Wendy 06 – 2325 9982 voor een afspraak en kom gerust eens langs. Je bent van harte welkom.

Theory of Change

The Theorie of Change van B&B Erve Groot Wegereef

Erve Groot Wegereef opende in maart 2021 de deuren van haar sociaal ontwikkelbedrijf in combinatie met een B&B.

De visie (dat waarvoor Erve Groot Wegereef staat), is het bieden de kans aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zich te ontwikkelen binnen een beschermde omgeving. We noemen deze mensen onze medewerkers en we bieden hen passende professionele begeleiding. In de B&B krijgen zij de ruimte om te ontdekken waar hun talenten liggen. We helpen hen om deze talenten te ontwikkelen en ten volle te benutten. Op het moment dat medewerkers eraan toe zijn, leren we hen vaardigheden die goed van pas komen in het dagelijks leven en bij eventuele doorgroei naar een reguliere baan. Ook leren ze gastvrij, klantgericht en servicegericht te zijn naar onze gasten. We bieden onze medewerkers de kaders, de aandacht en het vertrouwen om zich optimaal te ontplooien.

De missie (dat wat we willen bereiken) van Erve Groot Wegereef is dat medewerkers (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) na verloop van tijd vaardiger en zelfverzekerder zijn. Dat ze groeien naar zelfredzaam, een goede arbeidspositie en een waardige plek in de maatschappij.

Doelstellingen:

 1. zelfredzaamheid verhogen
 2. bewustwording activeren
 3. (dag/nacht)ritme bevorderen
 4. verbinding maken met de maatschappij

Activiteiten > Resultaten > Directe impact > Indirecte impact

Werkzaamheden uitvoeren zoals ontbijtjes serveren/voorbereiden, kamers schoonmaken, bedden verschonen, boodschappen doen, erf onderhouden

aantal mensen ingestroomd, aantal mensen begeleid naar een volgende stap/plek, aangeschafte hulpmiddelen

Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde/zelfvertrouwen/werkvaardigheid/
zelfredzaamheid

Geeft richting aan iemands leven en de mensen om hen heen. Meer zelfstandigheid.

Coachingsspellen, werkzaamheden evalueren/bespreken

aantal keren een spel gespeeld, werkzaamheden herhaald. Werkzaamheden uitgebreid/verdiept.

Het vergroten van zingeving en bewustwording

In je omgeving beter situaties en onderwerpen bespreekbaar kunnen maken door te ervaren hoe je dit kunt doen.

Werktijden/pauzetijden hanteren, privé/werk benoemen

op tijd komen, het kunnen stoppen met een pauze

Het vergroten van zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid

Afspraken beter na kunnen komen in de ruimste zin van het woord.

contact met B&B gasten, rustpuntgasten en leveranciers

bezettingsgraad B&B, reviews B&B, aantal bezoekers Rustpunt, aantal (zelfstandige) boodschappenmoment

Betere sociale vaardigheden van de medewerkers/vrijwilligers. De eerste verbinding in contact leggen tussen medewerkers/vrijwilligers en gasten en waar nodig op weg helpen. 

Het gesprek met een vreemde aan durven gaan en weten hoe (afstand/nabijheid, normen en waarden). Bewustwording van de mogelijkheden in communicatie. Levensgeluk vergroten.

Echte groei is met geen getal te beschrijven

Erve Groot Wegereef kiest bewust voor kleinschalig ondernemen. Met ‘echte groei’ bedoelen we de toename van eigenwaarde en levensgeluk door ontwikkeling in rust en ruimte. En ja, wat voor een getal hang je daaraan? Een negen of een tien voor hoe we dit samen ervaren misschien? Maar zeker geen grafiek met groeicijfers die het aantal mensen weergeeft dat we hier begeleiden. Want meer begeleiding bieden betekent hier niet automatisch beter presteren. In tegendeel zelfs. Hoe meer medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt we hier tegelijk begeleiden, hoe minder rust en privacy, én hoe kleiner de kans dat we ons doel behalen.

Samenwerking en betrokkenheid stakeholders:

 • Nieuwe gasten B&B: Voor medewerkers is het ontmoeten en aanspreken van nieuwe gasten in de B&B spannend. Ze leren dat het een kans is om gasten uit te leggen wat we doen en waarom. Gastvrijheid, klantgerichtheid en servicegerichtheid spelen daarbij een belangrijke rol. Dit kan aan tafel, op het erf of tijdens een rondleiding over het bedrijf. De medewerkers leren om zichzelf zo goed mogelijk te presenteren en te vertellen over de omgeving, de B&B en het erf. Doordat gasten dit waarderen, groeit het zelfvertrouwen en de vaardigheid. 
 • Vaste gasten B&B (zakelijk, toerisme, familiebezoek in de regio): Nog meer dan nieuwe gasten, zorgen onze vaste gasten voor de waardering en het gevoel van echte verbinding met de maatschappij. Zij geven aan dat ze het fijn vinden om terug te komen, omdat het allemaal zo goed verzorgd is en zij zich ‘thuis’ voelen bij ons. Gasten zorgen ervoor dat wij werk hebben en ze maken de medewerkers ervan bewust dat hun werk ertoe doet.
 • Rustpuntgasten: Mensen komen voor een kop koffie en soms ook voor een praatje. Medewerkers zorgen dat het rustpunt er netjes uitziet en dat de gasten positief verrast zijn over wat het rustpunt te bieden heeft. Dat vergroot de kans dat ze nog eens terugkomen en positief spreken over ons Rustpunt. De medewerkers leren zich er bewust van te zijn dat  gasten van het Rustpunt, ook potentiële gasten zijn voor de B&B.
VOOR DEZE GROEP (GASTEN) IS HET VOORAL VAN BELANG DAT WE (ER) ECHT ZIJN, KWETSBAAR EN BENADERBAAR.  
 • Medewerkers, vrijwilligers, statushouders, kortom de mensen die bij ons werken, leren en ontwikkelen.
 • De ouders en verwanten van de mensen die bij ons werken. De impact op deze groep heeft vooral te maken met levensgeluk. 
 • Instanties zoals provincie en gemeente(n), Aveleijn en andere organisaties waar mensen met een zorgvraag wonen, zoals zorgboerderijen in de omgeving. Door actief contact te onderhouden met elkaar, draag je bij aan het bereiken van doelen. 
SAMEN WERKEN WE AAN DE ONTPLOOIING, ZELFREDZAAMHEID EN HET GELUK VAN MENSEN MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT. 
 • Toeristische, recreatieve en aanverwante bedrijven: Collega B&B’s en hotels, Rustpunten, maar ook Hofmarketing en Twentemarketing. Samen zetten we Twente op de kaart en worden we aantrekkelijker voor toerisme. Zo groeit de bezettingsgraad van onze bedrijven (het aantal boekingen per jaar neemt toe). Samen iets betekenen voor de gasten die Twente ontdekken.
 • Ondernemersvereniging en belangenbehartigers: SIO (ondernemersvereniging in Hengevelde), maar ook de Groene loper Hof van Twente met betrokkenen leden zorgen voor  verbinding en aandacht. Ze organiseren netwerkbijeenkomsten en vergroten naamsbekendheid.
SAMEN KUNNEN WE WERKELIJK RESULTATEN EN DOELSTELLINGEN BEHALEN EN DELEN.
 • Buren, familie en vrienden zijn vanaf dag 1 betrokken en hebben de groei en de uitdagingen gezien. Zij delen samen met ons de trots en steunen waar mogelijk. 
 • Samenwerkingspartners zoals de verhuurder, financierder en subsidieverstrekker zien graag dat het goed met ons en ons bedrijf gaat. Dit geldt ook voor de betrokken communicatieadviseur, de websitebeheerder en de vertrouwenspersoon die nauw betrokken zijn bij de opstart en het voortbestaan van ons bedrijf. 
CONTINUÏTEIT HEEFT HIER DE MEESTE IMPACT.  
 • Leveranciers van o.a. de koffie (Beukenhorst), de wasserette (WasT) en natuurlijk de streekproducten voor het ontbijt (zuivelproducten, brood, vleeswaren, eieren, jam). 
SAMEN IN BEELD ZIJN EN SAMEN DOEN ZORGT VOOR BETROUWBARE PARTNERS VAN EERLIJKE PRODUCTEN, EEN GEZONDE REGIONALE ECONOMIE.
 

Beloningsbeleid:

Als op termijn medewerkers in dienst treden bij Erve Groot Wegereef, gaat ook het beloningsbeleid een rol spelen. Nu haalt Wendy als eigenaar en professioneel medewerker een minimaal salaris uit de onderneming. De overige inkomsten vloeien terug in het bedrijf voor investeringen en het mogelijk maken van verdere groei. Voorop staat het financieel gezond blijven van het bedrijf en daarmee het bieden van stabiliteit aan medewerkers en vrijwilligers die hier werken.

Uitgangspunt in toekomstig beloningsbeleid is dat het loon voor eigenaar (eigenaren) en medewerkers eerlijk is in verhouding tot taken en verantwoordelijkheden, en tot wat passend is in de branche.

Social impact meten

Wel meten we de bezettingsgraad van de B&B. Het vormt de basis van inkomsten voor ons bedrijf. Hoe hoger de gemiddelde bezettingsgraad, hoe meer we kunnen doen voor onze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Veel impact hebben B&B-gasten die, na een eerste bezoek, bij ons terugkomen. Ze komen terug omdat ons concept hen aanspreekt. Omdat ze genieten van de persoonlijke aandacht, de rust en de omgeving. Mensen die terugkomen en vaker een kamer reserveren zien we als groot compliment voor onze inzet. Het zijn onze ambassadeurs! Onze bevestiging dat we samen op de goede weg zijn.
Met het boeken van een kamer in onze B&B creëer je leuke werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt! Hoe goed voelt dat! Daar slaap je écht lekkerder van.

 

BEZETTINGSGRAAD

61% (40% in 2022, 28% in 2021)

waarvan 21% terugkerende gasten*

5

LEERWERKPLEKKEN GECREËERD

De impact die we echt willen maken heeft betrekking op de kansen en mogelijkheden die we willen creëren voor onze medewerkers en vrijwilligers. We hebben inmiddels een mooi team gevormd met mensen die zijn ingestroomd. Hierbij een kort overzicht:

 • 23 maart 2021 : start stageperiode van stagiaire vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • 6 juli 2021 : i.s.m. de gemeente komt een statushouder als vrijwilliger wekelijks bij ons
 • 7 juli 2021 : de stage wordt voortgezet in een begeleid “werken” plek
 • 30 augustus 2021 : een dame uit Oldenzaal doet bij ons vrijwilligerswerk om de weg naar
  werk weer te vinden en startte meteen.
 • 25 oktober 2021 : een nieuw verzoek van Aveleijn voor een ‘werkplek’ voor één van hun
  cliënten. Hij is meteen gestart.
 • 17 april 2023: voor een half jaar een begeleid “werken” plek opnieuw van Aveleijn
 • 10 oktober 2023: gestart met 2 keer per week een uur 1-op-1 begeleiding voor een jongen die we vanuit de thuissituatie weer mee willen laten doen. Vanuit hier kan hij hopelijk weer groeien naar meerdere dagdelen per week. Vanaf 1 maart hebben we hier al een mooie uitbreiding op naar 2 keer 2,5 uur per week. Samen met hem is een andere schoonzus gestart om dit mogelijk te maken.

Steun binnen eigen gezin, familie en vriendenkring
Zeker niet op de laatste plaats zet Wendy graag vrijwilligers in het zonnetje zoals haar vriend, haar moeder, beide dochters en een schoonzus. Ook vriendinnen (waarvan één met een fysieke beperking) die op dit erf hun creatieve aandeel toevoegen.

Missie en visie

In onze statuten, die hier te downloaden zijn.

Wij dragen graag bij aan de Sustainable Development Goals (SDGs) zoals door de VN geformuleerd:

En in de documentjes hieronder vindt u de jaarlijkse financiële verantwoording zoals deze ook bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd.

KvK jaarrekening 2022